Programari

Editar amb Movie Maker

pas_6

Hi ha molts i excel·lents editors de vídeo. Per al professorat que comença, però, hem preparat una guia ràpida de Movie Maker, un programa que es troba a tots els centres educatius de Catalunya (...)