Història de l’Art

La Venus de Willendorf

Venus de Willendorf

ctivitat ”flipped classroom” realitzada amb els alumnes de 2n de batxillerat d’Història de l’Art.