Àula al núvol

Dossier d’aprenentatge


4.03.2013

 Aquesta presentació recull les meves reflexions sobre l’aprenentatge assolit durant la realització de les activitats que hem anat fent per a l’assignatura “Adquisició i aprenentatge de la llengua catalana” a càrrec de Carme Bové Romeu dins dels estudis del Grau de Llengua i literatura catalanes de la UOC.
El recorregut que hem fet durant aquest curs ha estat molt profitós. No m’he dedicat mai a la docència i ara mateix ja sabria com començar a preparar un curs de català. A més, hem après practicant algunes de les teories que hem estudiat que han fet evidents els beneficis del treball col·laboratiu. Hem compartit els nostres treballs i les nostres reflexions amb els companys a través d’un bloc i del wiki de l’assignatura i hem treballat en grup per a preparar una tasca educativa seguint el model de webquest. Per tant, alhora que estudiàvem com programar tasques, hem ampliat i millorat la nostra competència digital.
Així doncs, com explico a les conclusions de la presentació, crec que he assolit moltes de les expectatives que m’havia plantejat en començar aquesta assignatura. És a dir, aprendre i trobar noves pautes, orientacions i estratègies per a enfocar el meu aprenentatge d’altres llengües, així com també conèixer la metodologia més adequada per a l’ensenyament d’una llengua i quins són els recursos més interessants de què disposem per a aprofundir en aquests temes.

  • Tweet This!Twitter
  • FacebookFacebook
  • Google +
  • Add to Delicious!Del.icio.us
  • Subscribe by RSSRSS

0 comentaris

Pots deixar el primer comentari.

Deixa un comentari