Bones pràctiques

El dossier d’aprenentatge, en vídeo


18.02.2013

Totes les practiques d’avaluació continuada (PAC) que plantejo a l’assignatura Adquisició i aprenentatge de la llengua catalana, del grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC, consisteixen en la realització d’una tasca i en la reflexió de l’aprenentatge que s’ha dut a terme. Si la tasca pretén que l’aprenent adquireixi unes habilitats i unes competències, el dossier d’aprenentatge pretén que l’aprenent sigui conscient del seu procés d’adquisició d’aquestes competències, pretén que sigui capaç de construir el seu discurs argumentat sobre els continguts treballats i que en pugui aportar, també, la seva visió i implicació personal.

El procés reflexiu per aprendre és cada vegada més necessari en qualsevol procés d’aprenentatge i, com que aprenem mentre ensenyem, és també necessari realitzar aquest procés durant l’acció docent o en el lloc de treball. La pràctica reflexiva és un recurs que hem d’incorporar en la nostra activitat laboral, docent o no, perquè el lloc de treball és el context on s’aprèn més significativament i cal ser-ne conscients.

Les eines que en aquesta assignatura fem servir per aprendre són eines TIC (blocs, wikis, fòrums…). Amb l’objectiu d’experimentar un format narratiu innovador, vaig proposar fer el darrer dossier d’aprenentatge en format vídeo. En el meu, hi podeu veure con els plantejo què poden fer i en els seus hi trobareu els seus aprenentatges narrats. He de dir que estic molt satisfeta dels resultats perquè, per ser la primera vegada que fan un vídeo, han estat creatius, atrevits i reflexius. Les properes setmanes en compartirem uns quants a MestresClass i ja ens direu què us semblen!

  • Tweet This!Twitter
  • FacebookFacebook
  • Google +
  • Add to Delicious!Del.icio.us
  • Subscribe by RSSRSS

0 comentaris

Deixa un comentari