Teresa Fèrriz Roure

Llegir i escriure en línia

mestres1

A partir d’un capítol de l’estudi En_línia de Daniel Cassany hem editat un vídeo on es presenten els  trets més significatius que caracteritzen -i diferencien- l’escriptura (...)