Àula al núvol

Adquisició i aprenentatge de la llengua catalana


1.03.2013

Sóc Anna Maria Agustí, tinc 46 anys i sóc actriu i cantant. Estudio el Grau de Llengua i Literatura Catalanes a la UOC pel plaer i el desig de conèixer més a fons la meva llengua i cultura.

M’il·lusiona i m’esperona poder penjar el vídeo que us presento, el qual forma part del dossier d’aprenentatge de l’assignatura “Adquisició i aprenentatge de la llengua catalana”. L’elaboració d’un dossier d’aprenentatge és una pràctica prou estesa a la UOC. Cada dia són més els professors que la proposen com a obligatòria.

A parer meu, el dossier té un paper rellevant en el procés d’aprenentatge perquè és l’espai on manifestes els dubtes, les certeses i les angoixes que t’assalten durant el procés d’aprenentatge. Aquesta reflexió constant sobre el propi procés és com una mena de benzina que fa rutllar el motor del pensament.

En aquest cas, la nostra professora Carme Bové, ens va proposar de fer el darrer lliurament del dossier combinant la presentació visual i la locució a partir d’un guió prèviament redactat i assajat, que conté el seguit de reflexions que deia.

D’aquesta assignatura me’n duc molts aprenentatges, no només pels continguts sinó per com hem hagut de vehicular-los. L’ús continuat de les noves tecnologies per elaborar els treballs d’avaluació continuada ens ha permès, d’una banda, compartir la feina feta amb la resta d’alumnes mitjançant la creació col·lectiva de wikis i blocs i, de l’altra, ens ha obligat a repensar el contingut dels nostres treballs per tal d’expressar-los i exposar-los d’acord amb les exigències de cada format.

  • Tweet This!Twitter
  • FacebookFacebook
  • Google +
  • Add to Delicious!Del.icio.us
  • Subscribe by RSSRSS

0 comentaris

Deixa un comentari